Stort Tack till alla våra bidrags givare, som gör det möjligt för oss att driva vår verksamhet.

Här är en del av våra bidragsgivare;

Finlands Svenska 4H

Suomen 4H liitto

Sibbo Kommun

Krogells stiftelsen

Skogsvårdsstiftelsen i Borgå

Barnens by R.F.

Sibbo Sparbanksstiftelse

Sibbo Energi

Back to top of page