Vad vi är

4H verksamheten startade i USA i början av 1900-talet. I dag finns 4H verksamhet i ett 80-tal länder.

I början av 1920-talet startade lokal 4H-verksamhet på landsbygden. År 1929 samlades den Finlandssvenska 4H-rörelsen under samma tak i.o.m. att Finlands svenska 4H grundades. Ändamålet med verksamheten inom den nyetablerade organisationen var att hos ungdomen skapa intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället.

I 4H lär sig barn och ungdomar genom att göra – ”learning by doing” är vårt sätt att förmedla kunskap. Vårt yttersta syfte är att barn och unga inom 4H växer till företagsamma individer med praktiskt kunnande och erfarenhet av arbetslivets spelregler. Vi producerar främst verksamhet inom branscherna jord- och skogsbruk, trädgård, hem och hushåll, miljö och naturskydd samt övriga landsbygdsnäringar.

Sibbo 4H – Sipoon 4H

Verksamhetsledare Anki Nyberg
Tel. 050 53 68 614
E-post: ann-kristin.nyberg@fs4h.fi
Adress: Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla

 

Back to top of page