Säckinsamlingen Rejäl handling

18.5.2022
Den traditionella säckinsamlingen arrangeras också i år. 4H-föreningarna runt om i landet deltar i det viktiga miljöarbetet med att samla säckarna till återvinning.
Jordbrukarna kan föra säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun, sammanlagt cirka 250. De färdigt packade säckar kan lämnas till insamlingsplatserna eller så kan jordbrukarna be hjälp av 4H-ungdomar med att sortera och packa beroende på ort.

Säckinsamlingen har arrangerats allt sedan år 1975, sammanlagt har cirka 37 miljoner kilo plast samlats in. I fjol återvanns 656 ton plast. Cirka 70 procent av Yaras gödselsäckar som levererats till jordbruken returnerades till insamlingen.

Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi.I säckinsamlingen deltar även Hankkija, Lantmännen Agro, Raisioagro och Tilasiemen.

Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsstället till återvinning. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter.

Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Följ Rejäl handling säckinsamlingen i sociala medier  #RejälHandling #ReiluTeko.

I Sibbo pågår insamlingen under tiden 15 maj–28 juni
Säckinsamlingplatsen i Sibbo är belägen i Box .
Boxvägen 883 , Nybengts lagerplats .Från Nya Borgåvägen ( väg 170 )  och Boxvägens korsning , kör norrut  längs med Boxvägen ca 300 meter och avtaget till lagerplatsen är  på vänster sida.
Anteckna levererad säckmängd i häftet som finns vid lagerplatsen.

Till insamlingen mottas enbart följande plastsäckar

  1. Yaras gödselsäckar (småsäckar och storsäckar) och skyddshuvor från gödselpallar
  2. Utsädesstorsäckar: Hankkija, Lantmännen Agro ekosäckar , Tilasiemen och Peltosiemen storsäckat
  3. Hankkija fodersäckar, Lantmännen Agro stor och småfodersäckar , A-rehu stor- och småsäckar.

Så här packar du dina säckar

Småsäckar (40 kg och 25 kg)

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3-6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar

  1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
  2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
  3. Bind ihop 5-20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Kontakta Anki vid frågor tel 050 5368614

 

Back to top of page