Sibbo 4H styrelse 2020

Ordförande Christell Åström , e-post christell.astrom@maajakotitalousnaiset.fi

Magnus Ådahl

Janina Backström

Johanna Melander

Annika Wermundsen, viceordförande

Sandra Jensen

 

Sibbo 4H förening stadgarPDF file

 

 

 

Back to top of page